Dsc 1690

Corona maatregelen

Laan 7 hanteert hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid. Dit houdt in dat we ons houden aan de anderhalvemeter maatregel, hiervoor is de trainingszaal aangepast. Twijfelt u, wij zijn veilig en we volgen het hygiëneprotocol, er zijn desinfectiemiddelen en we trainen in kleine groepjes.  Samen zorgen we hiervoor!

Wij vragen u om zich te houden aan de volgende maatregelen:

  • Breng een handdoek mee en je eigen biddon
  • Bij het bezoeken van Laan 7 vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. Dit in alle ruimtes anders dan wanneer u actieve sessie therapie in de trainingszaal heeft. Voor de duidelijkheid: tijdens therapie in de trainingszaal hoeft u dus geen mondkapje te dragen.     (voor meer info over mondkapjes lees hieronder)
  • Kom alleen als u de afgelopen 24 uur geen klachten hebt gehad van keelpijn, hoesten neusverkouden en/of koorts
  • Kom niet te vroeg, maximaal 2 minuten van te voren
  • Kom alleen, alleen als het noodzakelijk is kunt u een begeleider meenemen
  • De kleedkamers zijn gesloten, wilt u zich thuis omkleden als u komt trainen  
  • De pantry is gesloten. Als u komt trainen mag u een eigen afgesloten bidon meenemen                   

Wij vragen u, bij het betreden en verlaten van de praktijk, zoveel mogelijk afstand te houden van anderen en uw handen te desinfecteren.Mondkapjes

Therapie

Laan 7 volgt het beleid uitgezet door de overheid als het gaat om het gebruik van mondkapjes. Het dwingende advies om in het  gehele gebouw  een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen.
Wanneer u in contact bent met de fysiotherapeut / haptotherapeut mag u aanwezig in de behandelkamer ervoor kiezen om het mondkapje af te doen. Wij zullen in gesprek de 1,5 meter waarborgen.

Ook de therapeut kan i.v.m. voeren van het gesprek het mondkapje afdoen. Mocht u dit niet wenselijk vinden, dan zullen onze behandelaars het mondkapje ophouden.
Tijdens de behandeling waar de therapeut u behandeld binnen 1,5 meter zal de therapeut een mondkapje dragen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit ook te doen omdat er tijdens de behandeling contact is en daarmee de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. 

Wanneer u actieve oefeningen uitvoert in de trainingszaal is vanwege lichamelijke inspanningen een mondkapje niet verplicht. Let dan aub zelf extra goed op de wetgeving van de 1,5 meter. Ons therapeuten team draagt ook in de trainingsruimte een mondkapje.

Leefstijl & Yoga

Laan 7 volgt het beleid uitgezet door de overheid als het gaat om het gebruik van mondkapjes. Het dwingende advies om in het  gehele gebouw  een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen. 

Wanneer u actief traint in de trainingsruimte of Yoga beoefend in de Yogastudio mag u het mondkapje afdoen, aangekomen op de trainingsvloer / in de yogastudio. Let dan aub zelf extra goed op de wetgeving van de 1,5 meter.
Wanneer u t.b.v. een kennismaking, coaching of evaluatie een sessie heeft met uw trainer / leefstijlcoach in de kamer, dan mag u het mondkapje verwijderen. In de Leefstijlkamer is een plexiplas afscheiding aanwezig, wat een gesprek mogelijk maakt zonder mondkapje.


Aantallen

Bij Laan 7 sporten en bewegen we enkel en alleen in kleine groepjes (small group). Hiermee blijven we altijd RUIM binnen het gestelde maximum van 30 mensen binnen. Hiermee kunnen we altijd de 1,5 meter afstand borgen. Betreft buiten sporten Outdoor Leefstijl houden we nog de aantallen aan zoals deze zijn te zien in de boekingsapp in de My Wellness app. Mogelijk zal NL.actief ons op de hoogte brengen dat de aantallen voor outdoor omlaag moeten. Wanneer dit het geval is zullen wij deze groepsgrootte buiten direct aanpassen.

 

Wachten voor en vertrek na de les / gebruik lockers

Wij vragen u vriendelijk enkel zeer kort voor de les (Leefstijltraining / Yoga) aanwezig te zijn. Om er een concreet getal aan te koppelen, graag niet meer dan 1 minuut van tevoren. Dit om op onze etage geen samenkomst te laten ontstaan voor de les. Wacht bij uw fiets, in uw auto, of buiten in het gedeelte bij de deur waar u droog kunt wachten als het eventueel regent.

Het gebruik van lockers is enkel toegestaan wanneer u niet anders kunt, enkel dus bij grote uitzondering.

Na de lessen vragen wij u vriendelijk met respect voor elkaar en de 1,5 meter onze etage te verlaten, met daarin aandacht voor de afstand in de verkeersuimten (gangen, trappen, voorhal).

 

Wachten voor uw afspraak Fysiotherapie / Haptotherapie

Wij vragen u vriendelijk enkel zeer kort voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Voor therapie mag u plaatsnemen in onze pantry (welke gesloten is voor consumptie), waarin u 1.5 meter in acht neemt naar overige mensen die daar wachten.

 

Registratieplicht

Zowel bij Fysiotherapie als Leefstijl / Training & Yoga wordt uw bezoek geregistreerd, waarmee wij 100% inzichtelijk hebben wie / wanneer, met wie in contact is geweest.

 

Mocht je nog vragen hebben of behoefte hebben om te zien of te horen hoe wij Laan 7 momenteel ingericht hebben.

Plan dan een afspraak door te mailen met lesley@laan7.nl of bel 040-76 76 575.

Fijn om elkaar te ontmoeten!

 
Hartelijke groeten,

Team Laan7

Groepsfoto September 2020