Laan7 Elketeurlinckx Selectie Socialmedia 2

Neurologische fysiotherapie

Binnen Laan 7 zijn een aantal fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen.

De neurorevalidatie is een specialisme binnen de medische fysiotherapie dat zich richt op mensen met problemen met het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg.

Algemeen spreekt men over mensen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA). Hieronder vallen mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen met een (partiële) dwarslaesie. Hoewel met “mensen met NAH” meestal mensen worden bedoeld die een CVA (beroerte) hebben gehad, betreft het ook mensen met MS en een hersentumor.

Ook mensen met aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (neuropathie) kunnen neurologische fysiotherapie volgen. Onder deze vorm van medische  fysiotherapie valt ook fysiotherapie bij parkinson. 

Img 1838

Betrokken disciplines bij neurologische therapie

Neurologische therapie is complexe zorg waarbinnen meerdere disciplines zich vanuit hun eigen expertise richten op de hulpvraag van de mens met een centraal neurologische aandoening. De betrokken disciplines stellen een geïntegreerd behandelplan op, werken nauw samen en hebben onderling een zorgvuldige afstemming.

De betrokken disciplines (kunnen) zijn – revalidatiearts – fysiotherapeut – neuroloog / oncoloog – ergotherapeut – NAH of MS verpleegkundige – psychomotore therapeut – huisarts – logopedist – maatschappelijk werker – diëtist – neuropsycholoog

Er is aandacht voor de mens met de hulpvraag en voor diens omgeving (mantelzorger). Neurologische fysiotherapie richt zich op diverse aspecten van het functioneren.

Binnen deze groep wordt kennis en ervaring gedeeld en worden plannen gemaakt. Om de fysiotherapeutische zorg voor mensen die gevolgen ondervinden van hersenletsel optimaal te houden.

Neurologische therapie


Binnen de neurorevalidatie zijn er vanuit de medische fysiotherapie en ergotherapie diverse therapievormen met als doel:

 verbeteren van de fijne motoriek
 verbeteren van opstaan en gaan zitten
 verbeteren van het opkomen vanaf de grond, staan, lopen, op en afstappen, traplopen
 verbeteren van de arm- en handfunctie – o,a, door spiegeltraining en CIMT
 verbeteren van de functionaliteit (toepassen van vaardigheden in dagelijks leven)
 verbeteren of onderhouden van de algehele conditie, spierkracht en evenwicht
 verbeteren van vertrouwen in bewegen en het verminderen van beweegangst
 voorwaarde scheppende therapie, o.a. in de vorm van myofasciaal therapie
 ervaren van plezier in bewegen door spelvormen
 valpreventie



Lees hier meer over fysiotherapie bij Parkinson