Dsc 2003

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of om contact op te nemen met de praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Zorgbelang Nederland
Laan 7 Logo Grijs

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn drie verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland.

Het kan zijn dat uw klacht zo ernstig is, dat u wil dat er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u herhaling wil voorkomen en omdat u de kwaliteit van de fysiotherapie wil verbeteren. U kunt dan terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. De Commissie van toezicht gaat over het gedrag van de fysiotherapeuten die geregisterd staan in het CKR.

U kunt verder nog specifieke informatie krijgen over de diverse klachtenmogelijkheden op de consumenten site van het KNGF. www.defysiotherapeut.com en de folder van het KNGF, een klacht over uw fysiotherapeut, kunt u downloaden van onze site.

Adressen instanties

De klachtencommissie van het KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Tel: (033)4672900
Commissie van Toezicht van het KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Tel: (033)4672900

Regionaal Tuchtcollegae

Klik hier om naar de website van Regionaal Tuchtcollegea te gaan