Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV), indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie. Binnen Laan 7 is elke therapeute CKR geregistreerd

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst zie je om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol. Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basis-verzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Tarieven

Zitting fysiotherapie € 37,00
Zitting manuele therapie € 50,00
Telefonisch consult € 12,00
Screening € 16,00
Intake en onderzoek na screening € 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Niet nagekomen/ niet tijdig afgemelde afspraak € 37,00
Eenvoudige, korte rapporten € 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 55,00
Haptotherapie (per pin) € 80,00
Sportmassage / Ontspanningsmassage 30 min ( per pin) € 32,50
Sportmassage / Ontspanningsmassage 45 min ( per pin) € 47,50
Sportmassage / Ontspanningsmassage 60 min ( per pin) € 62,50